hông tin về dịch vụ: [email protected]

Bình luận hay phản hồi: [email protected]

Yêu cầu tư vấn: [email protected]

Đặt phòng khách sạn: [email protected]

Góp ý về dịch vụ Khách sạn và Tour [email protected] hoặc 0938 238 060

Dành cho khách sạn cần liên hệ

Xin liên hệ với Bộ phận Kinh Doanh của chúng tôi qua email [email protected]

Tổng đài hỗ trợ: 1900 6068 – (08) 7300 6068

Get in touch

Leave us a message  here and we'll get back to you as quick as possible!